Wat kunt u doen


Wat zijn de mogelijkheden ?

Hieronder vindt u een aantal mogelijkheden om blijk te geven van uw ongenoegen over de vorderingen van de Gemeente met de NUON.

Met een donatie steunt u de stichting "Niet Meer Dan" in haar voornemen om een einde te maken aan de misstanden bij de tarieven voor stadsverwarming.


De keus is aan u:

Donateur worden
Zonder uw medewerking is er geen kans om de Stichting “Niet Meer Dan” te doen slagen in haar voornemen om een einde te maken aan de misstanden bij de tarieven voor stadsverwarming.

Door het overmaken van tenmiste € 2,= aan ING Bank Almere t.g.v.:
rekening 67.20.99.314,
met vermelding: “Niet Meer Dan”
steunt u de Stichting “Niet Meer Dan” daadwerkelijk hierin.
 
Mocht u tot een meer actievere ondersteuning bereid zijn, dan kunt u zich aanmelden door naast de eenmalige donatie de onderstaande gegevens te verstrekken, waarmee u aangeeft ook actief betrokken te willen/kunnen zijn in het belang van de (woon)omgeving.

Bij voldoende geïnteresseerden, zal voor deze actieve groep donateurs een informatie bijeenkomst worden gehouden.

Een deel van deze groep heeft inmiddels meerdere keren vergaderd.

Klik hier voor de print versie van het aanmeldingsformulier (in PDF) [21 KB]  
Als u per e-mail contact met ons wilt opnemen,

info@nietmeerdan.nl 
Draag onze doelstelling uit als u het er mee eens bent.!

Praat erover met anderen (bv. uw buren), die misschien vergeten zijn om een donatie te doen of print het plaatje hiernaast om op te hangen.

Zijn uw buren al donateur? [22 KB]  

Printerversie