Afgesloten website van FASE - 1

Deze website bevat informatie over het verloop van Fase-1, m.a.w hoe zijn we gekomen tot het punt dat de Gemeente Almere juridische stappen gaat nemen tegen NUON.

 

Nieuwe berekening met Tarieven 2006


Met deze optie kunt u berekenen hoeveel u teveel betaalt aan de NUON voor uw warmte-afname.
U moet even nakijken hoeveel GigaJoule u per jaar gebruikt en of u warm tapwater aangeleverd krijgt of dat u het zelf maakt via een warmtewisselaar.
Klik op http://www.nietmeerdan.nl/invoer.asp en print het resultaat


Wat is de stichting "Niet Meer Dan" ?


Donateurs stand

De Stichting "Niet Meer Dan" zet zich in voor 44.000 kleinverbruikers (particulieren en kleine bedrijfjes/winkels) in Almere-stad om tot een eerlijk tarief te komen voor de stadsverwarming. Dit tarief moet gebaseerd zijn op de afspraken vastgelegd in het contract tussen de Gemeente en de NUON uit 1990.

Als u nieuw bent op de site, is de introductie een goede start om en inzicht te krijgen in de problematiek en alles wat daar mee te maken heeft.

Printerversie