L I N K S

 

Er zijn in Nederland 43 Stadsverwarmings projecten, zowel grote als kleine. 16 daarvan staan min of meer onder toezicht van de overheid omdat er in het verleden contracten zijn aangegaan over de financiering van die projecten.

Met een aantal van deze medestanders hebben wij ook kontakt

 

GEMEENTE  

Leverancier 

B I J Z O N D E R H E D E N  

Almelo 

 

 

Almere 

NUON 

Stichting "Niet Meer Dan" Website: www.nietmeerdan.nl  

Amsterdam 

 

 

Bergen op Zoom 

 

 

Breda 

 Essent

 Actie stadsverwarming breda (Haagse Beemden) http://www.nmdabreda.nl

Duiven 

 

 

Den Haag 

ENECO 

In de wijk "Wateringse veld" zijn ook problemen gerezen t.a.v. de stadsverwarming. De heer Peter van Zoest kan als contact benaderd worden via apvanzoest@zonnet.nl Aangezien er ook problemen zijn in de wijk "Ypenburg" wil hij daarvoor voorlopig ook als contact optreden.

Beide wijken hebben ook een website: www.wateringseveld.nl en www.ypenburg.nu  

Ede 

NUON 

Wijkplatform Kernhem: Meer info kan men opvragen bij Gerlof Kooij (0318-656542 / 06-12993255), via e-mail adres leesvoer@tiscali.nl of via de website van onze wijk www.leveninkernhem.nl  

Eindhoven 

Essent 

Buurtvereniging Meerhoven / Zand- en Bosrijk www.meerhoven.com e-mail: leefbaarheid@meerhoven.com  

 

 

Op deze site staan bij de rapporten 2 zeer goed leesbare rapporten die uitleggen waarom het EnergieNed tarief statistisch gezien fout is en een voorbeeldberekening van het verschil tussen Gas en Stadswarmte. 

Enschede 

 

Bij de herbouw van de vuurwerkramp wijk, wordt ook Stadsverwarming aangelegd, alsof ze daar nog niet genoeg ellende hebben gehad.  

Helmond 

 

 

Houten 

ENECO 

Stichting Actie Giga Joule www.ActieGJ.nl e-mail: ActieGJ@houten.com  

 

 

De gemeente Houten geeft ondersteuning aan deze actiegroep 

Leeuwarden 

Essent 

 

Leiden 

NUON 

Wijkraad Stevenshof Leiden www.wijkraadstevenshof.nl, er is ook een zeer actieve wijkbewoner met een eigen website over dit en andere energie onderwerpen.

Lelystad 

 

 

Nieuwegein 

 

 

Nijmegen 

 

 

Oosterhout 

 

 

Purmerend 

Stadsverwarming Purmerend  

De stadsverwarming is in Purmerend in handen van "Stadsverwaming Purmerend BV" . Er is een actiecomité Klachten Stadsverwarming Purmerend. Het actiecomité is te bereiken via purmerend@sp.nl t.a.v. Jaap Verhoog.  

Er is ook onlangs (2007) een comite opgericht Stadsverwarming, StadsverARMing zij zijn te bereiken via martienroelofs@tiscali.nl

Rotterdam 

 

Nesselande 

Tilburg 

 

Tilburg heeft een actiegroep met de volgende website www.weten2002.nl 

Westervoort 

 

 

Zoetermeer