N I E U W S

17 mei

Om financiele redenen zijn we van rekeningnummer gewisseld. De bestaande rekening bij de ING was een zakelijke rekening met de daarbij behorende kosten (€120 per jaar).

Aangezien er vrijwel geen activiteit meer is op de rekening, het laatste jaar geen donaties meer, hebben we besloten om de rekening op te heffen en houd de voorzitter nu een goedkope particuliere rekening aan. Hierop kunnen nog steeds donaties gestort worden. Onze kosten bestaan nu hoofdzakelijk uit het bezoeken (reiskosten) van meetings bij de Overheid (EZ en ACM), Onderzoeks buros Vereniging Eigen Huis en het in de lucht houden van de website.

Het nieuwe rekening nummer is: NL58INGB0002357531 - E A van Weeren

19 februari

Brief van Minister Kamp nav ECORYS rapport

09 februari

Definitieve rapport van ECORYS

2016

05 december

Nav de meeting bij ECORYS commentaar gestuurd aan de Projectleider, hij zal dit meenemen in de definitieve versie van het rapport

02 december

Uitnodiging ontvangen voor een meeting bij ECORYS om te praten over de voortgang in hun onderzoek voor het Ministerie.

oktober

Bij de overgang naar Windows 10 is er een vervelende situatie ontstaan, mijn webonderhouds programmatuur werkt niet meer onder Windows 10, vandaar dat de website behoorlijk achter loopt. Uiteindelijk is in april 2016 de oplossing gevonden in het gebruik van een Virtual Machine die onder Windows 10 kan draaien met een oud Windows operating systeem

25 september

Motie VVD, CU en SP aangenomen

07 september

ECORYS heeft opdracht gekregen van het Ministerie om een onderzoek te doen naar de knelpunten in de huidige WarmteWet, voor de Vereniging Eigen Huis aanleiding om het rapport van Bart Janssen onder hun aandacht te brengen

begin september

De scriptie van Bart Janssen is goed ontvangen en hij is aan geslaagd voor zijn examen

27 augustus

Er is een motie van de VVD en Christen Unie om de gemeente aan te sporen naar andere mogelijkheden te kijken om de onrechtvaardige tarieven te veranderen

07 juli

De rechtszaak van de Gemeente tegen Nuon is verloren, zie Arrest van de rechtbank

Het eerste commentaar wat we hebben gegeven aan Omroep Flevoland

03 april

Gesprek met Bart Janssen, die een onderzoek doet ivm een afstudeer opdracht over de problemen bij Stadsverwarming

08 april

De Verenining Eigen Huis (VEH) stuurt een reactie nav de warmtevisie naar de leden van de vaste kamercommissie van EZ

02 april

De minister stuurt de Tweede Kamer een nieuwe warmtevisie, want het kabinet wil de overstap van gas naar warmte stimuleren.

Ons inziens is deze nieuwe visie een potentiele verslechtering van de consumenten bescherming.

04 februari

NAV de hoorzitting is er door de VEH een persbericht uitgegaan over de vergelijking van energiekosten

Ook NU.nl belicht in een artikel de onvoldoende bescherming van de warmte consument

04 februari

Vandaag is de hoorzitting in de Tweede Kamer door de vaste commissie van Economische zaken.

Samen met Henk Heiner hebben we vooraf een bezoek gebracht aan Agnes Mulder woordvoerder voor het CDA in deze aangelegenheid. We hebben daar de volgende documenten achtergelaten.

 

2015

26 november

De Tweede Kamer heeft besloten nav de brief van VEH (zie 31 oktober) om een hoorzitting te houden over de problemen met de Warmtewet. Zie ook bericht website VEH

14 november

Ook DICHTBIJ heeft weer een artikel gewijd aan de Stadsverwarming

13 november

RTL heeft in het halfacht nieuws van 13 november aandacht besteed aan de brief van de VEH

31 oktober

Net als in het voorjaar, heeft de Vereniging Eigen Huis (VEH) samen met de Consumentenbond en de Woonbond een actie op touw gezet om de 2e kamer te informeren over de misstanden bij de warmtewet, voordat die op 17 november in de vaste kamercommissie van Economische Zaken weer ter sprake komt. Dit n.a.v. een brief van minister Kamp van 7 juli als antwoord op kamervragen.

Wij hebben daar natuurlijk weer volop in mee gedaan, net als een groeiend aantal andere landelijke actiegroepen. De daarbij behorende documenten hieronder:

22 september

Heeft u ook zo'n speciale aanbieding gehad als NUON warmteklant voor een 2e kaartje gratis bij een landelijke attractie.

  • Dacht u toen ook, waar betalen ze dat van, waarom kunnen de tarieven niet omlaag?

  • Weet u dat IEDEREEN zo'n voucher kan aanvragen, ook niet warmteklanten en niet Nuon klanten.

  • De actie loopt nog tot 31 december 2014

07 mei

Na de eerste bezwaarbrief aan NUON op 24 maart, hebben we besloten om n.a.v. het antwoord nog een tweede bezwaarbrief te sturen, daar kwam op 7 mei ook een antwoord op. Het is duidelijk dat NUON het heel moeilijk vindt om een goed antwoord op onze vragen te geven, er wordt of een incorrect antwoord gegeven *zoals ik als commentaar aan de brief heb toegevoegd, of er wordt een wollig antwoord gegeven omdat ze de vraag niet "begrijpen" .

Hieronder alle brieven even in volgorde

01 mei

Op uitnodiging van Economische zaken (afdeling ACM) was er een uitleg over de invoering van de warmtewet. Er konden ook wel vragen gesteld worden, maar veel zinnige antwoorden heb ik niet gehoord.

12 april

Er zijn grote verschillen in de aansluittarieven voor de stadsverwarming volgens het artikel in Almere Vandaag

11 april

Almere Vandaag: VEH hekelt monopoly van NUON

Meldpunt "Warmtewet " Vereniging Eigen Huis

10 april

Ook de cartonist van Almere Vandaag brengt het Stadsverwarmings probleem in beeld

9 april

Almere Vandaag plubiceert een artikel over de te dure Stadsverwarming in Nederland nav de aktie van de Vereniging Eigen Huis

3 april

De Vereniging Eigen Huis heeft met ondersteuning van de landelijke actiegroepen Stadsverwarming een brief gestuurd naar Minister Blok over de problemen rond de invoering van de Warmtewet. Ook RTL nieuws heeft hier in een item aandacht voor gevraagd

Persbericht Vereniging Eigen Huis
Brief aan Minister Blok
Nieuws item op RTL nieuws

In verband met een aantal onveilige situaties in Ypenburg, willen wij ook een inventarisatie maken, om te zien of deze problemen ook in Almere voorkomen, zie de link bovenaan de pagina om hieraan mee te doen.

24 maart

Nav de nieuwe tarieven voor de stadsverwarming, die ons inziens nog steeds te hoog zijn, heeft de Stichting een bezwaarbrief gestuurd aan de NUON

Bezwaarbrief NUON

20 februari

Sinds de invoering van de warmtewet op 1 januari 2014 zijn er een aantal issues die we hier de revue laten passeren

1. Warmtewet
  - Maximumprijs
  - Apart tarief Warmte en WTW
  - Aansluitbijdrage Almere
  - Uitwerking in Almere

2. Duurzamheid

3. NUON beloftes

Het volledige document met argumentatie kunt u hier lezen

De Vereniging Eigen Huis gaat samen met een aantal actiegroepen onderzoeken welke acties er genomen kunnen worden

20 februari

Over de rechtszaak is te melden dat de aktes zijn ingeleverd bij de rechtbank en dat de rechtbank nu verdere aktie zal ondernemen. Wanneer daar meer over bekend wordt (dat gaat allemaal niet zo snel) zullen we daar weer over berichten

2014

Wij willen de mensen bedanken die de afgelopen tijd een extra donatie hebben overgemaakt

23 november

Het is duidelijk dat de warmtewet nu in 2014 inwerking treed.

Het is alleen jammer, dat nadat wij zo vaak op uitnodiging met de NMa en het Ministerie hebben gesproken wij nu geen uitnodiging hebben gehad voor de informatie bijeenkomst in november (de inschrijftermijn is reeds verlopen)

Wilt u meer weten over de in werking treding van de warmtewet, zie dan https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/warmte/inleiding/

7 augustus

Artikel in Almere Vandaag over de stand van zaken in de rechtszaak

11 juli

De Enschedeër Wim Lentink hoeft energiebedrijf Essent geen vastrecht te betalen voor stadverwarming waar hij zelf geen gebruik van maakt.

Zie bericht van TV Enschede FM

21 maart

 Vandaag een gesprek gehad met de gemeente (wethouder Ben Scholten en juristen) over de stand van zaken rond de rechtszaak. Deze actie hebben we ondernomen in samenwerking met de SP gemeenteraads-fractie.

De gemeente gaat verder met het hoger beroep en zal in april de rechtbank het voorstel doen om een onderzoek te laten uitvoeren vwb de juistheid van de tarieven van de stadsverwarming in Almere. Daarna zal de rechter hopelijk in een volgend tussenarrest de opdracht aan beide partijen geven om zo'n onderzoek te doen.

 Zodra er weer wat te melden is zult u dat hier vinden. Houdt er rekening mee dat de gerechtelijke molens langzaam draaien.

28 januari

Over de Warmtewet is al heel lang niets vernomen, is niet belangrijk voor de tweede kamer lijkt het

25 januari

Op de Energeia nieuwssite verscheen het volgende artikel over de rechtszaak

18 januari

Artikel in Almere Vandaag over de het tussenarrest van de rechter.

15 januari

B&W heeft een brief gestuurd over de ontwikkelingen in de rechtszaak aan de Gemeenteraad

8 januari

De rechtbank heeft vandaag een tussenarrest gewezen in de rechtzaak.

Er moet door de Gemeente met de Nuon onderhandelt gaan worden over de vraag hoeveel Nuon teveel heeft gerekend in de afgelopen periode. Om de zaak niet in de landelijke politiek te trekken is er duidelijk gesteld dat het om de lokale situatie in Almere gaat waarover in 1990 afspraken waren gemaakt door de Gemeente met de voorlopers van Nuon.

Er is dus weer werk aan de winkel als de Gemeente onze expertise kan gebruiken.

Voor degene die geïnterresseerd is in het tussenarrest, is hier de pdf versie beschikbaar.

2013

2013

18 oktober

Artikel in Almere Vandaag over de warmtewet

1 oktober

Volgens de agenda van de 2e kamer zal op 4 oktober de warmtewet weer aan bod komen. Sinds de berichten van de NMa over grote verschillen in kosten van energie leveranciers vwb gas gebruikers (zie artikel), heeft de stichting aan de tweede kamer het volgende bericht gestuurd.

De behandeling van de WarmteWet is op 4 oktober wederom uitgesteld.

6 september

Tot op heden nog geen indicatie gekregen van de gemeente wat er bij de zitting van 31 augustus is besloten, via informele kanalen wel begrepen dat er ergens in november meer duidelijkheid komt (uitspraak?)

10 april

Het is eindelijk zover, nadat NUON zijn stukken heeft ingeleverd en de rechtbank de boel bekeken heeft, is er een zitting vastgesteld voor 31 augustus 2012 in de rechtbank

Misschien komt er dus dit jaar nog enige duidelijkheid ?

10 april

De behandeling van de warmtewet door de tweede kamer wordt continue opgeschort, zal wel met de bezuinigingen te maken hebben.

2012

2012

6 december

De Vereniging Eigen Huis en de Woonbond hebben een onderzoek laten uitvoeren.door het Centrum voor Energievraagstukken van de Universiteit van Amsterdam en TNO. Het persbericht over de uitkomst kunt u hier lezen.

Andere berichten op de site van Vereniging Eigen Huis:
Stadsverwarming nog duurder door WarmteWet
Warmtewet zet consumenten in de kou

22 maart

NUON tariefsverhoging voor de stadswarmte

Bent u er ook zo blij mee dat u keurig bent geinformeerd over de verhoging van de stadswarnmte per 1 januari 2011?

Tarief voor 2009
Tarief voor 2010
Tarief voor 2011

22 maart

NMDA beginsel

Inhakend op de brief aan de Raad van State, hierbij nog een uitleg over het NMDA beginsel

14 maart

Naar aanleiding van het gevraaagde advies aan de Raad van State hebben de gezamenlijke consumenten organisaties een brief gestuurd aan de Raad van State, waarin aandacht wordt gevraagd voor een aantal uit het oog verloren kenmerken van de oorspronkelijke wet n.l. Consumenten bescherming

21 januari

De RVD heeft een persbericht uitgebracht names de ministerraad betreffende de Warmtewet.

Dit handelt over de betere bescherming van de afnemers, waar wij nog onze twijfels over hebben, maar lees het bericht zelf maar door op deze link te klikken

2011

2011

14 november

De warmtewet

Rond de warmtewet zijn de volgende zaken gaande:

  • De Initiatief Warmtewet was aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer

  • EZ had hierna opdracht tot het uitwerken van de AMvB t.a.v. de tarieven.

  • Dit is volgens EZ niet goed uitvoerbaar zonder aanpassing van de Warmtewet.

  • In het AO met de Tweede Kamer op 30 juni j.l. heeft de Tweede kamer EZ de mogelijkheid gegeven om met voorstellen tot wetswijziging te komen.

  • Deze voorstellen tot wijziging moeten weer het hele traject door.

  • Tevens heeft EZ de NMa gevraagd om een rapport tav de winstgevendheid van de energieleveranciers op basis van de voorlopige AMvB, ook de uitkomst van dit rapport speelt mee in de wetswijziging

Naar aanleiding van een overwegend negatieve reactie van het ministerie van Economische Zaken na de consultatieronde begin dit jaar; waaruit viel op te maken dat EZ het primaire doel van de warmtewet (namelijk bescherming van de gebonden afnemer van Warmte) uit het oog was verloren, hebben we overleg gevoerd met een aantal zusterorganisaties alswel ook de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. Als resultaat hiervan hebben we een gezamenlijke brief gestuurd aan de vaste Tweede Kamer Commissie voor Economische Zaken.

Ook hebben we na de eerste consultatie ronde van de projectgroep van het ministerie van EZ gezamenlijk een reactie gestuurd naar het Min van EZ.

Begin 2011 verwachten we dat er een nieuwe behandeling van de warmtewet komt in de Tweede Kamer, wij houden je op de hoogte

20 oktober

De rechtszaak (Het hoger beroep)

De gemeente Almere heeft haar stukken ingeleverd bij het gerechtshof, Nuon mag daarop reageren. Wij houden u op de hoogte over de rechtszaak rond de Almeerse stadsverwarmingtarieven.

Het zal duidelijk zijn, dat we verwachten dat dit weer maanden gaat duren voor we enig reslutaat zien

28 september

Gedurende de eerste helft van 2010 is er door de gemeente Lelystad een onderzoek laten uitvoeren naar de stadsverwarmings tarieven van de NUON in Lelystad. Ook hier wordt duidelijk dat er door NUON te hoge tarieven in rekening worden gebracht. Dit BECO rapport is hier beschikbaar.

13 mei

Samenvatting van de reacties ontvangen nav de consultate ronde van december 2009 door min van EZ

11 februari

De Almare heeft de stelling geponeerd:

Gemeente moet blijven knokken om teveel betaalde euro's voor stadsverwarming terug te halen

Alle politieke partijen in Almere zijn gevraagd wat hun standpunt in deze is, volgende week 17 februari zal in de krant een verslag komen van hoe de partijen erover denken (kunt u meenemen in uw stemgedrag voor een partij). Zelf kunt u op de site van de Almare ook over deze stelling stemmen (83% van de 131 stemmers zijn voor)

25 januari

Vandaag eindigt de consultatie ronde voor de Warmtewet, wij hebben zowel voor de consultatie naar het Ministerie van EZ als de NMa reacties ingestuurd, deze zijn openbaar en ook hier te bekijken

Reactie consultatie NMa

Reactie consultatie Min EZ

20 januari

Het nieuwe tariefadvies van EnergieNed voor 2010 is bekend

2010

2010

16 december

NUON neemt Electrabel Centrale over

9 december

Video van de politieke markt van 19 november over het Hoger beroep in de rechtszaak Gemeente tegen NUON

Video Als het beeld te groot en wazig is, moet u uw window kleiner maken

Slide presentatie waaraan gerefereerd wordt tijdens de presentatie

8 december

NUON wil Warmte Kracht Centrale (WKC) van Electrabel in Almere overnemen

Zie artikel uit de Energiegids.nl

25 november

De Almare

In een artikel wordt aandacht besteed aan het hoger beroep van de gemeente nav de politieke markt van 18 november

Ter verduidelijking van het artikel moet er gesteld worden dat daar waar er over terugbetaling gesproken wordt vanaf 2007 dat dit de datum is die in de warmtewet genoemd wordt. Voor de rechtszaak van de gemeente wordt als datum voor terugvorderiing aangehouden 5 jaar voor de stuitingsbrief van de gemeente aan de NUON in 2002.

 Slide presentatie gebruikt tijdens de Politieke Markt.

18 november

Politieke markt

Op 19 november om 19:00 uur in de Rode Zaal, zal de Stichting op verzoek van de SP haar visie geven op het Hoger Beroep dat de Gemeente heeft aangetekend.

16 oktober

Hoger Beroep

Het college heeft besloten om voor 22 oktober hoger beroep aan te tekenen in de zaak over de warmtetarieven tegen de NUON

In een brief aan de raad wordt dit gemotiveerd.

29 augustus

Aanvulling op de rechtszaak

In het vonnis van de rechtbank van 22 juli 2009 wordt aan twee rapporten van professoren gerefereerd, waardoor NUON o.a. het voordeel van de twijfel kreeg. Deze rapporten zijn nu ook beschikbaar en maken de zaak voor u misschien nog (on)duidelijker.

Rapport Prof. dr. Th.B.C. Poiesz

Rapport Prof. dr. P.G.M. van der Heijden

Media Reacties

De Almare

Omroep Flevoland, hier kunt u ook stemmen voor het vervolg en er staat een audio fragment van het interview met de wethouder en de Stichting op deze website.

Almere Stadsradio, donderdagavond 20-08-2009 zal er een interview zijn in het programma Almere Actueel (rond 19:20 uur)

18 augustus

Rechtszaak Almere vs NUON over stadsverwarming

********************************************************************************
P E R S B E R I C H T
********************************************************************************

Op 22 juli 2009 heeft de rechtbank in Arnhem uitspraak gedaan in de rechtszaak van de gemeente Almere vs Nuon , de vorderingen zijn afgewezen

De uitslag is ronduit teleurstellend, alhoewel een belangrijk punt wel gehonoreerd is, nl dat de zaak niet als verjaard kan worden aangemerkt en de gemeente dus alle recht heeft om te reageren. Inhoudelijk ligt het anders, de rechter heeft in de meeste gevallen NUON het voordeel van de twijfel gegund en om onduidelijke redenen belangrijke rapporten van TNO en de Algemene Rekenkamer terzijde geschoven. Het lijkt erop dat de rechtbank ingewikkelde technische problemen niet kan of wil behandelen, zeker gezien het feit dat dit mogelijk landelijk grote consequenties zou kunnen hebben. De stichting "Niet Meer Dan" zal op www.nietmeerdan.nl meer achterliggende informatie verschaffen, zoals de bewuste rapporten.

********************************************************************************

De achterliggende informatie betreft het vonnis, het TNO rapport en het Algemene Rekenkamer rapport. Voor ons staat vast dat hier geen recht is gedaan en dat een hoger beroep wenselijk is, want met een nieuwe insteek kan veel veranderen. Wij zijn misschien allemaal wel een beetje naïef, want het is duidelijk dat wanner je als partij in de rechtbank gewoon uitlegt wat je doet, het aan de rechter is om te bepalen wat juist is. Hierbij speelt de dossierkennis van de rechter een belangrijke rol. Lees dus de volgende informatie en vel uw oordeel.

30 juli

NUON

Aangezien er in de antwoord brief nog onduidelijkheid is hebben we een nieuwe brief aan de NUON gestuurd, waarin om opheldering van verdere punten wordt gevraagd

5 juli (aanvulling)

Position Paper

Zoals reeds eerder gemeld hebben wij een position-paper opgesteld tbv het vaststellen van de beleidsregels voor de AMvB van de Warmtewet. Aangezien naar nu bekend is deze gegevens vallen onder de Wet Openbaarheid Bestuur publiceren we alle desbetreffende informatie hier zelf. Te weten:

13 juli

Volgens ons is het nieuwe tarief van 1 juli voor een GJ stadsverwarming niet helemaal correct, een brief met vragen daarover aan NUON is onderweg, zodra wij antwoord hebben zullen we dat publiceren.

5 juli

In het kader van het tot uitvoer brengen van de Warmtewet moet er een AMvB (AlgemeneMaatregel van Bestuur) worden gemaakt. Hierin zal o.a. de maximumprijs worden vastgesteld alsook de methode hoe de prijs wordt berekend met de rendementsmethode.

Wij zijn door het Ministerie van Economische Zaken gevraagd om een position-paper op te stellen waarin wij aangeven hoe wij denken dat het Niet-meer-dan-anders principe moet worden uitgelegd/uitgevoerd, dit ter ondersteuning bij het vaststellen van de beleidsregels voor de AMvB.

Wij hebben natuurlijk aan dit verzoek voldaan en onze bekende argumenten nogmaals duidelijk op papier gezet.
Vervolgens zullen we in september geinformeerd worden over de voorgenomen beleidslijn.

Via de website van de Energiekamer kunt u de vorderingen volgen:

10 maart

De laatste tijd krijgen we nogal wat vragen of de tariefsverhoging van de NUON, omdat ook bij ons alles niet helemaal duidelijk was hebben we vragen gesteld aan de NUON en daarop uitleg gekregen middels de volgende brief.

Brief met uitleg NUON over de tariefsverhoging

Waarom de gasprijs gestegen is, terwijl de olieprijs daalt, is hier in begin 2009 al uitgelegd. (2 schermen terug)

10 februari

Afgelopen avond is de WARMTEWET in de Eerste Kamer aangenomen, nu kan dus aan de uitvoering begonnen worden. De minister moet nu zorgen dat de Algemene Maatregel van Bestuur wordt gemaakt en die voorleggen aan de Tweede en Eerste Kamer, daarna kan begonnen worden, als de maximumprijs is vastgesteld kan aan de regeling tot terugbetaling vanaf 1 januri 2007 worden begonnen.

Klik hier voor een verkorte versie van het STENOGRAM van d